www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

GUIDEN ER KOMMET

Årets bydelsguide sætter særligt fokus på bydelens folkeskoler og biblioteker. Der bliver også sat spot på trygheden i bydelen og Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum. Og så tager vi en status på de mange udviklingsprojekter som Lokaludvalget er engageret i. Find også et kort med vandreruter og attraktioner og andre nyttige informationer.

Fik du ikke bydelsguiden i din postkasse i starten af året, kan du finde den på bydelens biblioteker og eller på Lokaludvalgets sekretariat, Kobbelvænget 56.

Bydelsguiden_2019_106x297_FINAL_LOW

Bydelsplanen er landet

Så er den her – Brønshøj-Husums nye bydelsplan! Lokaludvalget har arbejdet med bydelsplanen siden efteråret 2016. Den færdige plan er nu godkendt af Københavns Borgerrepræsentation og blev den 25. oktober lanceret på Rådhuset sammen med de 11 andre lokaludvalgs spændende tanker om København. Du kan læse bydelsplanen elektronisk eller komme forbi sekretariatet og få et fysisk eksemplar.  

Mere information

Læs Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2017-2020

Læs om bydelsplanens tilblivelse og de enkelte indsatsområder

Hvad laver Lokaludvalget lige nu?

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med den såkaldte bydelsplan Læs mere

Bydelsavisen ‘Lokalt Liv’

I 2014 handlede lokaludvalgets bydelsavis ‘Lokalt Liv’ om det kommende valg Læs mere

På vej mod et urbant naturcenter

En vision om en attraktion for den urbane natur er på vej til at blive foldet ud.

Læs mere

“Bydelsfitness” – tjek pulsen på Lokaludvalget

I ugen efter påske indtager Lokaludvalget Rytterskolen på Brønshøj Torv. Med det, som vi kalder ”Bydelsfitness”, kan borgerne tjekke pulsen på Lokaludvalget og se og høre mere om, hvad der optager Lokaludvalget ligenu. Læs mere

Klar-Parat-Husum – fokus på motorik og bevægelse i hverdagen

Projektet Klar-Parat-Husum har siden 2011 gennemført en indsats overfor børneinstitutioner og skoler ved at bidrage med konkrete motorikudviklende lege og aktiviteter. Disse kan udvikle børns motoriske færdigheder ved en ny tilgang, hvor pædagoger og lærere undervises imens de er sammen med børnene – det kaldes “on the job training”. Med brug af nye metoder har Klar-Parat-Husum har indført motionsudviklende tiltag på lokalt niveau, og Lokaludvalget ønsker at indsatsen kommer til at omfatte foreningslivet for hele bydelen.

Du kan læse mere om Klar-Parat-Husums indsats her.

Lokaludvalget foreslår, at Københavns Kommune finansierer projektindsatsen som et varigt tilbud, der lokaliseres på Energi Center Voldparken, som har tæt kontakt til foreningerne i området.

Projektet indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, og her kan du læse mere  om andre projekter i bydelsplanen.

Et folkesundheds LAB

Forskning indenfor Folkesundhedsvidenskab viser, at der er en sammenhæng mellem et dårligt selvvurderet helbred og rent faktisk at have et dårligt helbred. Tal fra Københavns Kommunes Sundhedsprofil viser, at 21 procent af borgerne i Brønshøj-Husum har et dårligt eller mindre dårligt selvvurderet helbred.

Lokaludvalget vil gerne vide, hvad der ligger bag disse tal og finde frem til, hvad man kan gøre for at afhjælpe problematikken.

Lokaludvalget arbejder sammen med Steno Center for Sundhedsfremme, Experimentarium og Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning med udvikling af kvalitative metoder, der skal gøre det muligt at håndtere sundhedsproblemstillingerne på lokalt niveau.

søjlediagram sundhedsprofil 2010

Her fremgår andelen af borgere i Københavns Kommune, som har et dårligt eller mindre dårligt selvvurderet helbred. Kilde: Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune.

 

Projektet indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013 og du kan læse mere om planen her.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes Sundhedsprofil her.

Kvartermanager på Frederikssundsvej

En videns- og netværksopbyggende indsats over for de erhvervsdrivende på Frederikssundsvej kan forbedre forretningslivets vækstbetingelser. Med et pilotprojekt om en kvartermanager kan det afprøves, hvad der kan afhjælpe de lokale erhvervsdrivende på vejen til øget beskæftigelse og omsætning.

I flere tyske byer har man gode erfaringer med at engagere en kvartermanager, der udfører opgaver såsom markedsanalyser og fælles markedsføring. Her er det helt afgørende, at der er en person til at varetage en direkte kontakt med butiksejerne. Da enkelte forretningsdrivende ofte er udfordret af lange arbejdsdage, kan det være umuligt at engagere sig i handelsstandsforeninger eller andre interessenetværk, som kan styrke butiksejernes marketingsbetingelser.

Udover en kvartermanager ønsker lokaludvalget også, at Frederikssundsvej får en sammenhængende byrums- og trafikløsning, der sikrer butikslivets fysiske rammer i forhold til parkeringspladser og opholdssteder.

Projektforslaget indgår i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2013, som du kan læse mere om her.

 

 

 

 

 

 

Kulturfusion – et kultur- og demokraticentrum

Brønshøj-Husum bydel har et stort behov for et kulturhus som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i et hus centralt i bydelen. Især savnes et samlingssted, der kan rumme 200-300 personer til koncerter eller andre større arrangementer. En mulighed, som skal undersøges, er at flytte ind i Skolebygningen på Brønshøj Torv, som i sammenhæng med Rytterskolen kan blive et vigtigt kulturelt centrum. Tanken er at renovere skolebygningen i respekt for den eksisterende arkitektur til nye formål og etablere en tilbygning, som imødekommer det samlede pladsbehov.

Ideen om en kulturfusion indgår som projektforslag i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, som du kan læse mere om her.

X