www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Anti-indbrudskampagne

Tingbjerg-Husum partnerskabet gennemfører en anti-indbrudsindsats i december. Derfor vil der være uddeling af risengrød og saftevand og/eller en kop the eller kaffe, torsdag d. 6/12 kl. 16-18 på Frederikssundsvej ved Føtex til en snak om hvordan man forhindre indbrud. Der vil være deltagelse fra Nærpolitiet, Husum for Alle, Børne- og ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Høringssvar Kommuneplansstrategi 2018

Københavns Kommunes strategi for kommuneplanen har været i høring, og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har selvfølgelig indgivet høringssvar.

Lokaludvalget har sat fokus på følgende områder i deres høringssvar:

Generel lokalplan for villakvartererne i København: Lokaludvalget oplever i øjeblikket at der sker en fortætning af bydelens villakvarter. Lokaludvalget finder denne udvikling problematisk, og ønsker derfor, at det bliver et strategisk indsatsområde i kommunalplanen at bevare villakvarternes særegne udtryk, gennem lokalplaner for villakvartererne.

Udvikling af Købnenhav: Lokaludvalget mener, at kommuneplansstrategien forfordeler udkantsområderne i københavn, og ønsker mere fokus på udkanten. Her under hvordan man gør de udsatte boligområder mere attraktive.

Seniorbofællesskaber: Lokaludvalget mener,a t det skal være et strategisk fokus i kommuneplansstrategien, at få skabt flere seniorbofælleskaber. Der ud over ønsker, at der generelt i strategien skal mere fokus på de ældre, så Københavns ikke kun beskrives som en by for de unge.

Lægehuse: Strategien skal beskæftige sig med hvordan man får skabt lægehuse som en måde at imødekomme den udbredte lægedækning i byen.

Trafik: Kommuneplansstrategien bør i højere grad beskrive, hvordan etablering af kollektiv transport på indfaldsvejene kan være med til at afhjælpe de problemer der i øjeblikket opleves i Brønshøj-Husum med store mængder af pendlertrafik

Kultur i kommuneplansstrategien: Der skal i langt højere grad være fokus på kultur i kommuneplanstrategien. Herunder hvordan man sikre at kulturtilbud bliver udbredt til alle bydele og gjort tilgængelige for alle grupper.

Læs hele høringssvaret her

 

Hvad sker der med Brønshøj Gamle Skole?

Brønshøj-Husum Lokaludvalg, har sendt et brev til Børne – og Ungdomsborgmester Jesper Christensen om den fremtidige brug af Brønshøj Hamle Skole.

Lokaludvalg har nemlig længe arbejdet med at gøre området fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn til en samlet ’kulturakse’ med flere samspillende kultur- og fritidsfaciliteter. Midt i dette område ligger Brønshøj Gamle Skole, som vil være idéel til at spille sammen med de andre kulturfaciliteter i området, for styrke kulturlivet i bydelen.

Men nu har Børne- og Ungdomsforvaltningen besluttet, at der skal være tandlæge på stedet. Lokaludvalget har derfor henvendt sig til borgmesteren med håb om at beslutningen kan ændres, eller at der i det mindste kan foregå kulturelle aktiviteter i de lokaler, der ikke bliver brugt.

– Det kan godt være, at Børne- og ungdomsforvaltningen betragter det som et internt forvaltningsanliggende. Men i Lokaludvalget ser vi på bydelen med et helhedsorienteret blik, og vi synes, at det er ærgerligt, at der skal være tandklinik i Brønshøj Gamle Skole. Lokaludvalget er generelt uforstående over for, at forvaltningerne ikke i højere grad ønsker at gøre brug af den viden om bydelen som helhed, som lokaludvalget ligger inde med, siger Hans S. Christensen til Brønshøj-Husum Avis.

Se brevet her

 

Julen gør sit indtog 8. december

Traditionen består! For 5. år i træk tænder Lokaludvalget og Kulturhuset Pilegården lys på Brønshøj Vandtårn. Kom og vær med, når vi byder julemåneden velkommen med et festligt arrangement for hele familien lørdag den 8. december. 

Det store tilløbsstykke er to koncerter i vandtårnet, hvor forskellige musikere og sangere prøver kræfter med vandtårnets unikke efterklang. Billetter til koncernerne frigives lørdag den 24. november kl. 10. Billetprisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år. Billetindtægterne går til indkøb af siddemøbler til Brønshøj Vandtårn. Køb billetter til koncerten kl. 17.

Den lokale folketingspolitiker Pia Olsen Dyhr tænder lysene på vandtårnet kl. 15.30. Der er også aktiviteter med spejderne fra Bellahøj 21st Barking, nisser og jazzband i brandbil fra Tingbjerg og street parade fra Brønshøj Torv til vandtårnet.  Julen gør sit festlige indtog i hele vores dejlige bydel! Se det fulde program for dagen herunder.

 

//// Julens indtog i det gamle vandtårn ////

14:00-15:00 Brandbil med nisser og jazzband kører gennem byen fra Tingbjerg gennem Husum og Bellahøj til Brønshøj Torv

15:00 Street parade fra Brønshøj Torv til vandtårnet med jazzmusik og fakler. Scandinavian Rhythm Boys spiller op. Kom og gå med!

15.00 Aktiviteter ved vandtårnet

Brønshøj Kirkes Pigekor sælger varme drikke og kager i opvarmet telt Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking holder os varme med bål 

15.30 Den lokale folketingspolitiker Pia Olsen Dyhr taler og tænder lyset på vandtårnet

16.00 – 17.00 1. koncert i vandtårnet

17.00 – 18.00 2. koncert i vandtårnet

 

//// Musikprogram ////

Hans Ulrik – saxofon

Søren Kirk – trompet

Halvcirkel duo: Mika Persdotter & Bettina Marie Ezaki – violin og bratsch 

Åkervinda vokalkvartet: Lise Kroner, Anna Mose, Agnes Åhlund, Iris Bergcrantz

Fællessang – Dejlig er jorden

 

KØB BILLET TIL KONCERTERNE (frigives lør. 24. nov. kl. 10):

KONCERT 1 (kl. 16) (UDSOLGT)

KONCERT 2 (kl. 17)

 

 

Mere information

Følg med på Facebook

Download program-flyer

 

Stormøde om UM – lukket for tilmeld.

Kom til stormøde om Utterslev Mose og vær med til at pege på hvilke indsatser du synes er vigtigst at tage fat på. Læs mere

De fik støtte fra Bydelspuljen

Endnu engang har Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddelt økonomisk støtte til projekter, der har til formål at skabe netværk og dialog i bydelen. Den 25. oktober fik følgende 9 projekter støtte:

Projekter i 2018

  • Strikkeworkshop på Husumparkens bemandede legeplads (Husumparkens bemandede legeplads): 4.400 kr.
  • Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark (Husum Byparks Venner): 4.475 kr.
  • Julearrangement for seniorer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, Utterslevhuse (Tingbjerg pensionist Center m.fl.): 15.500 kr.
  • 3 musikarrangementer for seniorer i Kulturhuset Pilegården (Brønshøj-Husum Aktiv-Center): 15.000 kr.
  • Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten inviterer ind i varmen (Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten): 5.000 kr.
  • ”Futsal for Tingbjerg Ungdom” – Kriminalpræventiv social indsats i lokalområdet (Street Society): 18.000 kr.

2019-projekter

  • Fastelavn på Brønshøj Torv (Bellahøj 21st Barking): 10.400 kr.
  • Netværksskabende koncertrække 2019 i Kulturhuset Pilegården (Music House Brønshøj): 50.000 kr.
  • Tingbjerg spiser sammen (Tingbjerg Pensionist Center m.fl.): 35.500 kr. 

Har du selv en god idé til et projekt, kan du sende en ansøgning til Lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist  12. november. Her kan du søge støtte til projekter der finder sted i 2019. 

Det er en rigtig god idé at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden du sender en ansøgning. De kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du sender en ansøgning, og rådgive dig om dit projekt passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Lokaludvalget glæder sig til at modtage din ansøgning!

Læs mere

Sæt gang i københavnersnakken

Flere cykelstier eller flere p-pladser til biler? Bygge tættere og højere i den eksisterende by – eller udvide København med nye boligområder? Københavns Kommune er netop nu i gang med at sætte retningen for udviklingen af København frem mod 2031. Brønshøj-Husum Lokaludvalg opfordrer alle til at være med i dialogen.

Hen over efteråret 2018 inviterer Københavns Kommune alle københavnere til at deltage i udviklingen af fremtidens København. Første skridt på vejen er udkastet ’Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018’. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har sendt forslaget i offentlig høring. Det sker gennem kampagnen #københavnersnak, som består af en digital indsats samt en række fysiske events ude i byen. Se eventoversigten her.

Se forslaget ’Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018’ her

Du kan komme med dine holdninger til Københavns udvikling her på siden eller følge med, når vi lægger op til debat på Lokaludvalgets Facebookside. Eller du kan starte en digital samtale om byens udvikling på #københavnersnak. Du kan også sende et høringssvar med dine holdninger til byens udvikling via www.blivhoert.kk.dk frem til den 20. november.

Undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel om Copenhagen Historic Grand Prix

I weekenden d. 4. – 5. august 2018 blev der for 6. gang afholdt Copenhagen Historic Grand Prix. Copenhagen Historic Grand Prix er et motorløb for historiske racerbiler på en afspærret bane rundt om Bellahøj Marken den første weekend i august.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg gennemførte i perioden 8. august til 28. august en undersøgelse om beboerne i bydelens holdning til og oplevelse af løbet. Formålet med undersøgelsen var, at give lokaludvalget et oplyst grundlag til at tage stilling til det videre arbejde med problemstillingen.

Lokaludvalget diskuterer undersøgelsens resultater og deres videre arbejde med dem på deres møde 20. september. Se dagsordenspunktet her. 

Og se undersøgelsens resultater her.

Bydelspuljen: Årets sidste chance

Mandag den 24. september er årets sidste frist til Bydelspuljen. Har du et projekt eller et arrangement, der finder sted i november eller december, kan du søge støtte fra Lokaludvalget, som stadig har omkring 150.000 kr. tilbage i årets pulje. 

Vil du skabe mere liv i Brønshøj-Husum i året der kommer? Så kan du allerede nu søge støtte til projekter, der finder sted i 2019.  Når du ikke fristen den 24. september, kan du søge igen den 12. november 2018.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddeler penge til projekter, der udvikler demokrati, netværk og kulturlivet i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. 
Læs mere om Bydelspuljen og om, hvordan du søger støtte

 

Cykelforbedring i Tingbjerg

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til cykelforbedring i Tingbjerg. Det er udsprunget af et områdefornyelsesprojekt, og indgår i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi fra 2015.

Projektet blev præsenteret på Tingbjerg Challenge 2018 den 25. august, hvor forvaltningen havde en bod og ved hjælp af plancher og bistand fra rådgiver, oplyste om projektet. Forvaltningen har også været i dialog med boligselskaberne i området.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal på deres møde 20. september drøfte projektet, og vil derfor gerne høre, hvad borgerne i bydelen mener om projektet.

Projektet medfører bl.a. at hastigheden på Langhus vej og Gavlhusvej nedsættes til 40 km/t og på Terasserne til 30 km/t, der etableres bump på vejene og cykelbane på Langhusvej.

For at forslaget bliver gennemført kræver det, at der nedlægges  i alt 81 parkeringspladser fordelt på 28 i Langhusvej, 31 pladser i Gavlhusvej og 22 pladser i Terrasserne. 

Der er fremlagt et alternativt forslag, med mindre sikkerhed for cyklister på Langhusvej, hvor der nedlægge 58 parkeringspladser fordelt på 5 i Langhusvej, 31 pladser i Gavlhusvej og 22 pladser i Terrasserne. 

En beskrivelse af hele projektet kan findes her.

Kort over projektet kan findes i følgende bilag:

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

X