www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

AKTUELLE HØRINGER

Indhold:

Hvis der er aktuelle høringer, der er relevante for Brønshøj-Husum, omtaler vi dem på denne side.

Høring om Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2019

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har modtaget høringsmateriale fra Kultur- og fritidsforvaltningen, som omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019. Har din forening kommentarer til materialet hører Lokaludvalget gerne fra dig inden den 9. april på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Resumé af forslag

Oversigt over forslag

Høringsbrev til lokaludvalgene

Ekstra forslag vedr. havnebad og biblioteksmaterialer – resumé

Ekstra forslag vedr. havnebad og biblioteksmaterialer – forslag

Nedenfor hentes aktuelle og afsluttede høringer fra Brønshøj-Husum ind fra kommunens høringsportal http://blivhoert.kk.dk/bydel/bronshoj-husum

Restaurations- og nattelivsplan

Restaurations- og nattelivsplan

Skoledistrikter 2018/19

Skoledistrikter 2018/19

Lille Torv – Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lille Torv – Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

X