www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

AKTUELLE HØRINGER

Hvis der er aktuelle høringer, der er relevante for Brønshøj-Husum, omtaler vi dem på denne side.

Høring: Plan for visuel kunst i København 2018-2022 – forslag til konkrete indsatser

Kultur- og fritidsudvalget har bedt lokaludvalgene og Billedkunstudvalget afgive høringssvar til forslag til konkrete indsatser under Plan for visuel kunst i København senest den 28. august. Se indsatserne her.

 

Nedenfor hentes aktuelle og afsluttede høringer fra Brønshøj-Husum ind fra kommunens høringsportal http://blivhoert.kk.dk/bydel/bronshoj-husum

Restaurations- og nattelivsplan

Restaurations- og nattelivsplan

Skoledistrikter 2018/19

Skoledistrikter 2018/19

Lille Torv – Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lille Torv – Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

X