www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

FAGUDVALG

Fagudvalg

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er organiseret i fem stående fagudvalg og et forretningsudvalg. Hertil kommer forskellige ad-hoc arbejdsgrupper.

Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI)

Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod børn- og ungeområdet (under 18 år) samt idræts- og fritidsområdet. Indenfor fritids- og idrætsområdet behandler udvalget sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod både børn og voksne.


Udvalgets formand er Lars Søndergaard


E-mail: Lars@novozymes.com

Byudviklingsudvalget (BUU)

Byudviklingsudvalget (BUU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der omhandler byudvikling, herunder sager om miljø, trafik og udvikling af byrum.


Byudviklingsudvalgets formand er Palle Lolk


E-mail: palleslolk@mail.dk

Miljøudvalget (MU)

Miljøudvalget (MU) arbejder med lokale miljø- og klimaprojekter. Lokaludvalget fik pr. 1. juli 2011 ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde i bydelen.


Miljøudvalgets formand er Michael Hoff


E-mail: micogtina@gmail.com

Kulturudvalget (KU)

Kulturudvalget (KU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der omhandler kulturtilbud, kulturelle tiltag og arrangementer, der retter sig mod både børn og voksne i bydelen.


Kulturudvalgets formand er Kirsten Møller


E-mail: kirsten.v.moller@gmail.com

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU)

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger indenfor social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Udvalget behandler sager, puljeansøgninger, projekter og aktiviteter, der retter sig mod borgere over 18år.


Social- og Sundhedsudvalgets formand er Ernst Sørensen


E-mail: kirstenogernst@soerensen.mail.dk

Fagudvalgene forbereder sager til lokaludvalget og sætter projekter i gang i bydelen indenfor deres respektive arbejdsområder. Alle er velkomne til at deltage i fagudvalgenes arbejde. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

Forretningsudvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs forretningsudvalg koordinerer lokaludvalgets arbejde og forbereder strategiske beslutninger. Forretningsudvalget er sammensat af lokaludvalgets formandsskab og de fem fagudvalgsformænd, dvs:

Erik Fisker, formand for lokaludvalget
Hans S. Christensen, næstformand for lokaludvalget
Ernst Sørensen, formand for SOSU
Michael Hoff, formand for MU
Lars Søndergaard, formand for BUFI
Kirsten Møller, formand for KU
Palle Lolk, formand for BUU

Kontaktinformationer til formandsskabet her.

Der er lukket for kommentarer.

X