www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

NATURBYEN

 

der kommer nye spændende arrangementer på kalenderen i uge 32

15aug19:30- 21:30Vand vand vandHvordan man vander rigtig, sparer på vandet, og selv samler vandet op

Se Martine Søndergaard Hansens speciale Natur(byen) i børnehøjde (klik på forsiden)

Naturbyen

– det er noget vi bygger sammen

 
 

 

Siden 2013 har der lokalt i Brønshøj-Husum bydel været arbejdet for at virkelig drømmen om et kombineret bynaturcenter og naturskole ved EnergiCenter Voldparken (ECV) under navnet Naturbyen. ECV spiller en central rolle i kraft af sin rolle som moderne aktivitetshus udviklet i et partnerskab af foreninger, ildsjæle, lokaludvalg og kommunale indsatser.

Vestvolden er et af Københavns mest spektakulære fortidsminder og Utterslev Mose er det næststørste naturområde og sammen udgør de en central del af byens ferskvandssystem. I Teknik- og Miljøforvaltningens to planer fra maj 2017 Helhedsplan for Utterslev Mose og IdekatalogVestvolden beskrives hvilken betydning etableringen af Naturbyen kan få for københavnernes mulighed for at opdage disse naturområders kulturhistorie og naturværdier, samt Naturbyens betydning for inddragelse af befolkningen i naturpleje, naturformidling og naturovervågning.

Naturbyen skal i kraft af sin placering og rolle i grænselandet mellem de to udsatte byområder Tingbjerg og Husum (Nord) ’videreudvikles og realiseres’ (Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi, Københavns Kommune 2015) I forlængelse af det visionsoplæg der blev færdigt i 2015 er der nu behov for at få igangsat et egentligt udviklingsforløb, udarbejdet et skitseprojekt og få identificeret hvilke socialøkonomiske virksomheder og partnerskaber der skal etableres for at få skabt en bæredygtig drifts- og udviklingsmodel for Naturbyen.

Hvad skal der ske?
Hvor Prospekt for Naturbyen lagde op til et nyt naturcenter som en totalentreprise med dertilhørende driftsbevillinger arbejdes der fra Naturbyens styregruppe og nu med en gradvis udbygning af Naturbyen, hvor både etablering af faciliteter, udvikling af aktiviteter og driftsdelen i væsentlig grad er forhold, der skal udvikles i partnerskab med borgere, forvaltninger og interessenter med afsæt i en bæredygtig drifts- og udviklingsmodel. En model der fordrer en betydelig nysgerrighed for målgruppers behov, ønsker og betalingsevne, kreativitet i organisering og udbud af aktiviteter.

Det er i lyset af denne etapevise udvikling af Naturbyen at man fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og den nedsatte styregruppe for Naturbyen ønsker at få igangsat et 18 måneders udviklingsforløb. Et forløb, hvor der gennem samskabelses- og læringsforløb for skoler og institutioner og byggeworkshops for byens borgere skal udarbejdes konkrete forslag til hvordan Naturbyens faciliteter, aktiviteter og partnerskaber skal udformes så de indfrier ambitionen om at udvikle Naturbyen som et centrum for læring og samskabelse i relation til opgaven med at skabe en rigere bynatur.

Igennem dette udviklingsforløb skal Naturbyens mange brugere engageres til at komme med forslag til hvordan vi bedst muligt indretter de landskabelige rum og skaber de nødvendige faciliteter. Med afsæt i denne inddragelsesproces skal der udarbejdes et skitseprojekt for hele det område, der strækker sig fra Indgangen fra Kobbelvænget til Vestvolden og Åkandevej. Dette skitseprojekt skal adressere en række spørgsmål i relation til lokalplan, beskyttelseslinjer, lokal anvendelse af regnvand, sikkerhed omkring åbne vandflader mv.

En væsentlig opgave i udviklingsforløbet og det efterfølgende skitseprojekt drejer sig om muligheden for lokalisering af en 250 m2 stor dome. Der har siden efteråret 2016 været tæt dialog mellem Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (BUF) og Brønshøj-Husum Lokaludvalg og styregruppen for Naturbyen om muligheden for at placere én af de bynaturskoledomer der er under udviklet i regi af Copenhagen Globale Domes projektet (BUF) En eventuel etablering af en CGD-dome forudsætter en kvalificering af de anlægstekniske aspekter og domens særlige profil i relation til dets rolle som bynaturskole og bynaturcenter samt udarbejdelse af en organisations- og driftsmodel, der blandt andet kan danne afsæt for de nødvendige samarbejdsaftaler mellem projektets interessenter.

Lokal involvering

Både arbejdet med at få Naturbyen til at vokse frem og kampagnen for en rigere bynatur handler i høj grad om at involvere borgerne og de lokale foreninger og institutioner.

Selvom Naturbyen endnu ikke eksisterer i sin færdige, fysiske form, har den allerede fået liv, da aktiviteter vokser frem under paraplyen ”Naturbyen”. Alene i 2017 gennemfører Lokaludvalget 30 arrangementer i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og naturinteresserede borgere. Netværket ”Naturbyens Venner” er opstået på Facebook som opfølgning på borgermøder afholdt af Lokaludvalget. Lokaludvalget vil den kommende tid arbejde for at udvikle netværket og involvere interesserede i arbejdet med at etablere Naturbyen.

Netværket ”Utterslev Moses Venner” blev faciliteret af Lokaludvalget i 2012 og lever nu sit eget liv. På Facebook deler over 1.200 personer deres oplevelser og aktiviteter i mosen. En hjemmeside samler publikationer, arrangementer og megen anden information om mosen, og et frivilligt naturplejelaug bistår Teknik- og Miljøforvaltningen med at udvikle Utterslev Moses naturkvaliteter. ’Utterslev Moses Venner’ tjener som casemodel og inspiration for Lokaludvalget til at facilitere lignende borger- og interessegrupper, som kan engagere sig i indsatser og emner lokalt.

 

 

 

 

Arrangement arkiv fra marts 2017

3jun10:30- 16:00Mosetræfårets store naturbegivenhed i kbh

30maj14:30- 17:30Besøg Grennessminde- et økogisk gartneri med en social profil

27maj08:00- 11:00Fugletur i Utterslev Mose og Gyngemosen- storbyens åndehuller

20maj11:00- 13:00Urtetur i mosenSaml mosens uter til din egen vilde salat

17maj17:00- 19:00Hjælp de vilde bierbyg et bihotel til at tage med hjem

19apr14:00- 15:00Kom med på slamturGuidet tur til opresningen af Fæstningskanalen

9apr17:00- 19:00Mosetræf 2018hvad skal der ske i år - hvem vil være med?

20mar09:00- 11:00Fugletur i Kagsmosen

18mar11:00- 13:00Borgermøde om Husumforbindelsenwalk and talk + borgermøde

17mar08:00- 11:00Fugletur i Utterslev Mose-begyndertur

13mar17:00- 19:00Udviklingsplan for Utterslev MoseHvad skal vi mene om den ?

24jan19:30- 21:45BorgermødeForurening fra brændeovne i Brønshøj-Husum

14jan15:00- 17:00Dam i egen haveInspiration til anlæg af havedam

10dec09:00- 12:00Fugleturi Utterslev Mose

14nov08:30- 10:30FugleturI Kagsmosen

4nov14:00- 16:00"I morgen" - en klimaoptimistisk dokumentarfilmStærkt inspirerende og opløftende film

4nov14:00- 23:55Naturbyen kalderalle grønne kræfter til pop up cafe

24okt08:00- 12:00Fugletur i Utterslev Mose og Kirkemosen

12okt19:00- 21:00Klog på høns i havenforedrag om at holde høns

7okt15:00- 17:30SPIS MOSENGuidet sanketur i Utterslev Mose + bålmad

7okt11:00- 15:00Æbledag på Brønshøj TorvNærmere information følger

16sep10:00- 15:00Naturpleje i KirkemosenLær at slå med le

10sep10:00- 12:00Spis VestvoldenVi finder spiselige planter langs volden

8sep11:30- 13:30Bynatur-aktivismei et NordVest parcelhuskvarter

31aug14:00- 17:00Naturpleje i Kirkemosen Nysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

15aug20:30- 21:30Flagermustur i Utterslev Mose (august)Mød verdens eneste flyvende pattedyr

18jul21:30- 22:30Flagermustur i Utterslev Mose (juli)Mød verdens eneste flyvende pattedyr

29jun14:00- 17:00Naturpleje i Kirkemosen IINysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

22jun14:00- 17:00Naturpleje i KirkemosenNysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

20jun21:30- 22:30Flagermustur i Utterslev MoseMød verdens eneste flyvende pattedyr

19jun19:00- 21:00Vild, vildere, Husum Bypark?

18jun10:00- 16:00MosetræfNaturfestival i Utterslev Mose

15jun19:00- 21:00Arrangementet er aflystLær at lave et godt bålog tilbered små varme lækkerier

10jun11:00- 00:00PlantebyttedagKom med dine overskydende planter og få nye med hjem.

8jun10:00- 12:00Den levende haveNaturhavevandring

31maj17:00- 19:00Botanisk tur i mosenOplev den mangfoldige flora

28maj09:00- 12:00Fugletur på VestvoldenFra Kagsmosen til Utterslev Mose

25maj16:00- 18:00Insekter i madenByg en fårekyllingefarm

23maj16:00- 20:00Yd og nyd fest

20maj10:00- 13:00Byg et insekthotelGiv plads til insekterne i din have

14maj12:00- 14:00Spis mosenIndsaml spiselige planter i mosen

6maj10:00- 14:00Havedag i byhavenmed workshops og spisning

30apr14:00- 16:00Sanketur på Vestvolden/Utterslev MoseFind spiselige planter i naturen

21apr16:00- 20:00Domen i TingbjergIndvielsesfest for domen i byhaven

20apr16:00- 18:00Utterslev Moses vandmiljøpå sporet af fremtidens løsninger

2apr11:00- 15:00Giv mosen en håndAffaldsindsamling i Utterslev Mose

26mar12:00- 14:00Mosens kulturhistorieTørv, pil, tækkerør og vand

21mar19:00- 21:00Brønshøj MostelaugÆbleforedrag, smagsprøver på most + opstart af mostelaug

Læs mere

Læs afrapporteringen fra projektet BYNATUREN som løftestang for den boligsociale indsats- uibm rapport – 14092015 – low res støttet af Byfornyelsespuljen under ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge, Integration og Boligministeriet).

 
Skriv en kommentar

X