www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

NATURBYEN

31aug14:00- 17:00Naturpleje i Kirkemosen Nysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

7okt11:00- 15:00Æbledag på Brønshøj TorvNærmere information følger

Sidst i august kommer sensommerens,efterårets og vinterens aktiviteter. Har du ideer til en aktivitet så hold dig ikke tilbage. Skriv til zn6e(a)okf.kk.dk. Der er på facebook oprettet gruppen Naturbyens Venner, der også fungerer som platform for gensidig inspiration.

Naturbyen

Siden 2013 har Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejdet for at etablere et bynaturcenter ved EnergiCenter Voldparken. Naturbyen kalder vi stedet. Med Naturbyen får københavnerne et tilbud om aktiv naturformidling tæt på byen. Naturbyen skal være centrum for aktiviteter, der fremmer læring og styrker naturforståelse og sundhed. Naturbyens målgupper er skoleklasser, klubber, børnehaver og vuggestuer, familier, lokalt erhvervsliv og foreninger.

Naturbyen bliver en naturskole i dagtimerne og eftermiddag, aften og weekend bliver den en del af EnergiCenter Voldparken. Bynaturskolen tænkes at have et vandtema. Med udgangspunkt i det omfattende ferskvandssystem i Fæstningskanalen og Utterslev Mose kan børn og unge fra hele kommunen opleve naturformidling med vandlaboratorier, fiskebassiner og få viden om fx spildevand. Lokaludvalget arbejder sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen omkring projektet Copenhagen Global Domes, for at lade naturskolen tage form som en stor drivhusdome. Når naturskolen er lukket, vil domebygningen blive et attraktivt rum for udstillinger, foredrag, mindre koncerter, workshops og foreningsaktiviteter. Domen vil som en del af EnergiCenter Voldparken kunne knyttes til stedets økologiske køkken og pop-up café.

Med en placering lige der, hvor Vestvolden møder Utterslev Mose og hvor Tingbjerg møder Husum spiller Naturbyen sammen med udviklingen af Tingbjerg og Husum Nord fra udsatte byområder til attraktive byudviklingsområder.

Forskellige modeller for etablering og drift af Naturbyen skal udvikles i samarbejde med relevante samarbejdsparter. Der kan eksempelvis tilknyttes en naturvejleder fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, åbne værksteder i samarbejde med lokale virksomheder, en skovhjælperordning, og ikke mindst er det målet at udvikle frivilligkulturen omkring Naturbyen endnu mere.

Lokal involvering

Både arbejdet med at få Naturbyen til at vokse frem og kampagnen for en rigere bynatur handler i høj grad om at involvere borgerne og de lokale foreninger og institutioner.

Selvom Naturbyen endnu ikke eksisterer i sin færdige, fysiske form, har den allerede fået liv, da aktiviteter vokser frem under paraplyen ”Naturbyen”. Alene i 2017 gennemfører Lokaludvalget 30 arrangementer i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og naturinteresserede borgere. Netværket ”Naturbyens Venner” er opstået på Facebook som opfølgning på borgermøder afholdt af Lokaludvalget. Lokaludvalget vil den kommende tid arbejde for at udvikle netværket og involvere interesserede i arbejdet med at etablere Naturbyen.

Netværket ”Utterslev Moses Venner” blev faciliteret af Lokaludvalget i 2012 og lever nu sit eget liv. På Facebook deler over 1.200 personer deres oplevelser og aktiviteter i mosen. En hjemmeside samler publikationer, arrangementer og megen anden information om mosen, og et frivilligt naturplejelaug bistår Teknik- og Miljøforvaltningen med at udvikle Utterslev Moses naturkvaliteter. ’Utterslev Moses Venner’ tjener som casemodel og inspiration for Lokaludvalget til at facilitere lignende borger- og interessegrupper, som kan engagere sig i indsatser og emner lokalt.

 

 

Arrangement arkiv fra marts 2017

15aug20:30- 21:30Flagermustur i Utterslev Mose (august)Mød verdens eneste flyvende pattedyr

18jul21:30- 22:30Flagermustur i Utterslev Mose (juli)Mød verdens eneste flyvende pattedyr

29jun14:00- 17:00Naturpleje i Kirkemosen IINysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

22jun14:00- 17:00Naturpleje i KirkemosenNysgerrig på naturpleje og Kirkemosens natur?

20jun21:30- 22:30Flagermustur i Utterslev MoseMød verdens eneste flyvende pattedyr

19jun19:00- 21:00Vild, vildere, Husum Bypark?

18jun10:00- 16:00MosetræfNaturfestival i Utterslev Mose

15jun19:00- 21:00Arrangementet er aflystLær at lave et godt bålog tilbered små varme lækkerier

10jun11:00- 00:00PlantebyttedagKom med dine overskydende planter og få nye med hjem.

8jun10:00- 12:00Den levende haveNaturhavevandring

31maj17:00- 19:00Botanisk tur i mosenOplev den mangfoldige flora

28maj09:00- 12:00Fugletur på VestvoldenFra Kagsmosen til Utterslev Mose

25maj16:00- 18:00Insekter i madenByg en fårekyllingefarm

23maj16:00- 20:00Yd og nyd fest

20maj10:00- 13:00Byg et insekthotelGiv plads til insekterne i din have

14maj12:00- 14:00Spis mosenIndsaml spiselige planter i mosen

6maj10:00- 14:00Havedag i byhavenmed workshops og spisning

30apr14:00- 16:00Sanketur på Vestvolden/Utterslev MoseFind spiselige planter i naturen

21apr16:00- 20:00Domen i TingbjergIndvielsesfest for domen i byhaven

20apr16:00- 18:00Utterslev Moses vandmiljøpå sporet af fremtidens løsninger

2apr11:00- 15:00Giv mosen en håndAffaldsindsamling i Utterslev Mose

26mar12:00- 14:00Mosens kulturhistorieTørv, pil, tækkerør og vand

21mar19:00- 21:00Brønshøj MostelaugÆbleforedrag, smagsprøver på most + opstart af mostelaug

 

Læs mere

Læs afrapporteringen fra projektet BYNATUREN som løftestang for den boligsociale indsats- uibm rapport – 14092015 – low res støttet af Byfornyelsespuljen under ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge, Integration og Boligministeriet).

 
Skriv en kommentar

X