www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

NATURBYEN

30apr14:00- 16:00Sanketur på Vestvolden/Utterslev MoseFind spiselige planter i naturen

6maj10:00- 14:00Havedag i byhavenmed workshops og spisning

9maj19:30- 21:00Flagermustur i Utterslev MoseMød nattens lydløse jægere

14maj12:00- 14:00Spis mosenIndsaml spiselige planter i mosen

20maj10:00- 13:00Byg et insekthotelGiv plads til insekterne i din have

25maj16:00- 18:00Insekter i madenByg en fårekyllingefarm

28maj09:00- 12:00Fugletur på VestvoldenFra Kagsmosen til Utterslev Mose

31maj17:00- 19:00Botanisk tur i mosenOplev den mangfoldige flora

8jun10:00- 12:00Den levende haveNaturhavevandring

10jun11:00- 00:00PlantebyttedagKom med dine overskydende planter og få nye med hjem.

15jun19:00- 21:00Lær at lave et godt bålog tilbered små varme lækkerier

 
   

 

Naturbyen skal skabes med lokalt engagement. Det handler ikke alene om at skabe et sted, men også at skabe et stærkt netværk om konkrete aktiviteter. Vi synes der er så meget, der kan gøres og fortælles. Derfor har Lokaludvalget taget initiativ til at udarbejde denne aktivitetskalender.Her ser du forårets og forsommeren aktiviteter. Til Mosetræffet den 18. juni kommer en ny aktivitetskalender med sensommerens og efterårets aktiviteter. Har du ideer til en aktivitet så hold dig ikke tilbage. Skriv til zn6e(a)okf.kk.dkDer er på facebook oprettet gruppen Naturbyens Venner, der også fungerer som platform for gensidig inspiration.

Naturbyens aktivitetskalender findes også som plakat. Du kan hente den på biblioteker og kulturhuse i Brønshøj-Husum og nærmeste omegn. Du kan klikke på plakaten til venstre herfor og se den i stor størrelse. 

 

 

 

Baggrund

Siden 2013 har Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejdet for at etablere et bynaturcenter ved EnergiCenter Voldparken. Naturbyen kalder vi stedet. Naturbyen er båret af en vision om at skabe et sted, der kan vække interessen for og engagementet i naturen i bydelen. Med en placering lige der, hvor Vestvolden møder Utterslev Mose og Tingbjerg møder Husum og Brønshøj skal Naturbyen udvikles til at blive et centrum for aktiviteter og oplevelser, der fremmer læring, styrker naturforståelse og sundheden. Naturbyens målgrupper er skoleklasser, klubber, børnehaver og vuggestuer, familier, lokalt erhvervsliv og foreninger.

Visionen for Naturbyen er at give København: aktiv naturformidling tæt på byen, social sammenhængskraft, øget biologisk mangfoldighed og forbedret omdømme til byområderne. I kraft af sin placering spiller Naturbyen sammen med udviklingen af Tingbjerg og Husum Nord fra udsatte byområder til attraktive byudviklingsområder.

Naturbyen kan danne ramme om en bynaturskole med et vandtema knyttet op til det omfattende ferskvandssystem i Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Vandlaboratorier, fiskebassiner, akvaponiske dyrkningssystemer, spildevandshåndtering er mulige formidlingsplatforme. En sådan naturskole kan tage form af en dome. Et samarbejde er indledt med Børne- og Ungdomsforvaltningen (Afdelingen for Bæredygtig Udvikling) omkring projektet Copenhagen Globale Domes.

En domebygning vil, når der hen på eftermiddagen og til weekenden lukkes ned for naturskolen, blive et attraktivt rum for udstillinger, foredrag, mindre koncerter, workshops og foreningsaktiviteter. Domen vil som en del af EnergiCenter Voldparken kunne knyttes til stedets økologiske køkken og pop-up cafe og fungere som en særlig facilitet i viften af tilbud fra EnergiCenter Voldparken. Forskellige modeller for etablering og drift af Naturbyen skal udvikles i samarbejde med relevante samarbejdsparter. Der kan eksempelvis tilknyttes en BUF-naturvejleder, åbne værksteder i samarbejde med lokale virksomheder, en skovhjælperordning, og ikke mindst er det målet at udvikle frivilligkulturen omkring Naturbyen endnu mere.

 

Arrangement arkiv fra marts 2017

21apr16:00- 20:00Domen i TingbjergIndvielsesfest for domen i byhaven

20apr16:00- 18:00Utterslev Moses vandmiljøpå sporet af fremtidens løsninger

2apr11:00- 15:00Giv mosen en håndAffaldsindsamling i Utterslev Mose

26mar12:00- 14:00Mosens kulturhistorieTørv, pil, tækkerør og vand

21mar19:00- 21:00Brønshøj MostelaugÆbleforedrag, smagsprøver på most + opstart af mostelaug

 

Læs mere

Læs afrapporteringen fra projektet BYNATUREN som løftestang for den boligsociale indsats- uibm rapport – 14092015 – low res støttet af Byfornyelsespuljen under ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge, Integration og Boligministeriet).

 
Skriv en kommentar

X