www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

Vælgermøde 9. november

Den 21. november er der kommunalvalg, og traditionen tro arrangerer Brønshøj-Husum Lokaludvalg et vælgermøde op til valget med fokus på lokale problemstillinger.

Der vil deltage opstillede kandidater til borgerrepræsentationen fra de forskellige partier, som vil give deres bud hvordan Brønshøj-Husum skal udvikle sig de kommende 4 år.

Vælgermødet bliver 9. november kl 19 i salen i Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.

Naturbyen kalder….

…. alle grønne kræfter i Brønshøj, Husum og Tingbjergområdet. Kom og vær med til at fejre vores grønne bydel og de mennesker, der gør en forskel. Kom hvis du vil inspireres og har lyst til at være med til noget.

 

Tilmeld dig arrangementet

 

 Se trailer til ‘I morgen’

 Mere om Naturbyen

 Se/download plakat      
     

 

 

 

 

Fæstningskanalen tømmes for vand

Københavns Kommune ønsker at oprense en del af Fæstningskanalen mellem Utterslev Mose og Batardeauerne v. Frederikssundsvej. Det kræver en dispensation for Vandløbsloven, der nu er sendt i offentlig høring Læs mere

Undersøgelse fra borgerpanelet med miljøfokus

Fra 1.-11. september, er der blevet kørt endnu en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel. Godt 1700 personer gave deres besyv med. 

Du kan se resultaterne her. 

Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil i den kommende tid arbejde videre med de temaer, der blev behandlet i undersøgelsen – brug af af bydelens grønne områder, biodiversitet i haver, brændeovnsrøg m.m.

Vores samarbejdspartnere i Det Økologiske Råd vil udvælge et repræsentativt udsnit af de mange, der har tilkendegivet interesse for at deltage i en partikelundersøgelse, men alle vil få tilsendt informationsmateriale om projektet og dets resultater.

Resultaterne vedrørende Naturbyen bliver et centralt element i det forprojekt som Lokaludvalget og partnere arbejder på at få politisk opbakning til at igangsætte i 2018.

Miljøudvalget vil også i den nærmeste fremtid have særligt fokus på hvordan vi fra lokalt hold kan fremme virkeliggørelsen af de mange indsatser under Helhedsplan for Utterslev Mose. Et arbejde  der vil fortsætte igennem de næste fire år hvor netop Naturbyen og Naturpark Utterslev Mose er et centralt indsatsområde for Brønshøj Husum Lokaludvalg.

Hvis du endnu ikke er medlem af panelet, kan du tilmelde dig her. Så bliver du inviteret, næste gang der er en undersøgelse i panelet.

Du kan se mere om panelet og de tidligere undersøgelser her.

Få dig en mærkesag

Få dig en mærkesag!

Henover sommeren præsenterer vi enkeltvis alle de initiativer der findes i Helhedsplan for Utterslev Mose. Så har du mulighed for at finde en mærkesag som du vil engagere dig i og dermed gøre en forskel for Utterslev Mose.

Vi lægger ud med den indsatsen for et forbedret vandmiljø i Utterslev Mose

Bellahøj Friluftsscene – et magisk rum

Kender du Bellahøj Friluftsscene?

Teaterbakken – amfiteatret – friluftsscenen… Kært barn har mange navne. Men alle, som har besøgt Bellahøj Friluftsscene lidt gemt ved Degnemosen, bliver indfanget af stedets skønhed og magi. Lokaludvalget har som led i arbejdet med at få mere opmærksomhed på Friluftsscenen fået lavet denne lille film. Se den og del den gerne på de sociale medier. Filmen er produceret af Jesper Ravn for Brønshøj-Husum Lokaludvalg i januar 2017.

Se filmen her

Se mere om Bellahøj Friluftsscene her

friluftsscenen - youtube

Bliv en del af Brønshøj-Husum borgerpanel

For Lokaludvalget er det vigtigt at høre, hvad borgerne mener og ønsker – og vi vil derfor gerne invitere dig til Brønshøj-Husum Borgerpanel!

Vi har nemlig fået et nyt værktøj Læs mere

X