www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Opgaver
Lokaludvalget er det lokale bindeled og skal høres i spørgsmål, der har særlig betydning for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står også for at lave bydelsplaner for bydelens udvikling i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

Lokaludvalgets Mødeplan 2018 – (med mindre andet er angivet, starter alle møder kl. 18.30 og foregår på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65).

Torsdag den 25. januar kl 16.30 på Restaurant Blå Congo, Brønshøjvej 14
(intet møde i februar)
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 19. april
Torsdag den 17. maj
Torsdag den 21. juni
Torsdag den 23. august
Torsdag den 20. september
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 15. november
Torsdag den 13. december

Alle møder starter med ‘Tilhørernes punkt’, hvor alle med noget på hjerte er velkomne til at møde frem og fortælle eller spørge lokaludvalget om noget. Vi glæder os til, at du kommer med stort og småt!

Mere information

Link til dagsordener og beslutningsprotokoller for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Se Lokaludvalgets foreløbige arbejdsplan for 2018 og  Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejdsplan for 2017 

Læs om lokaludvalg på Københavns Kommunes hjemmeside

 

Der er lukket for kommentarer.

X