www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Opgaver
Lokaludvalget er det lokale bindeled og skal høres i spørgsmål, der har særlig betydning for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står også for at lave bydelsplaner for bydelens udvikling i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

Lokaludvalgets Mødeplan 2017 – alle møder starter kl. 18.30 og foregår på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.

 • Torsdag den 26. januar 2017
 • Torsdag den 23. februar 2017
 • Torsdag den 16. marts 2017
 • Torsdag den 20. april 2017
 • Torsdag den 18. maj 2017
 • Torsdag den 15. juni 2017
 • Torsdag den 24. august 2017
 • Torsdag den 21. september 2017
 • Torsdag den 26. oktober 2017
 • Torsdag den 16. november 2017
 • Torsdag den 14. december 2017

Alle møder starter med ‘Tilhørernes punkt’, hvor alle med noget på hjerte er velkomne til at møde frem og fortælle eller spørge lokaludvalget om noget. Vi glæder os til, at du kommer med stort og småt!

Mere information

 

Der er lukket for kommentarer.

X