www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

BELLAHØJ FRILUFTSSCENE

Bellahøj Friluftsscene er et unikt byrum formet som et amfiteater. Lokaludvalget arbejder for, at scenen bliver renoveret og kan blive en ramme for mange flere kulturelle arrangementer. Friluftsscenen har potentiale til at være en attraktion for bydelen og for hele København, og er derfor prioriteret som en af indsatserne i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2017. Læs et udkast til planen her.

Om Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene blev planlagt i sammenhæng med Bellahøjhusene og Degnemosen i 1951 af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. Ud fra modernistiske idealer udfærdigede han amfiteatret som et enkelt anlæg udført i stramme linjer med respekt for både æstetik og funktion. Anlægget blev bygget af de store jordmængder, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøjhusene.

Bellahøj Friluftsscene er smukt beliggende på et af Københavns højdepunkter og blev oprindeligt planlagt til at rumme ca. 2000 tilskuere. Koncerter, båltaler, politiske møder, teater og meget andet har været afholdt her, men i dag fremstår friluftsscenen nedslidt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs visioner for Bellahøj Friluftsscene

Scenen er Københavns største friluftsscene, og den har både national og regional værdi. Friluftsscenen fungerer i dag som et vigtigt aktiv i nærmiljøet og rummer sammen med omgivelserne en kulturhistorisk kvalitet. En modernisering af scenen vil kunne tilføre bydelen liv og netværksaktiviteter, vække glæde for fællesskabet og øge trygheden i bydelen. Friluftsscenes historie og Lokaludvalgets visioner præsenteres præsenteres i denne video, som er produceret i 2017.

Lokaludvalget arbejder med idéer til renovering og modernisering af scenen, samt til aktiviteter på scenen.  Ønsket er, som minimum, en genopretning af publikumsrækker og selve scenen. Lokaludvalget har udarbejdet en visionsplan for Bellahøj Friluftsscene, som kan bruges til at gå i dialog med fonde og politikere. Du kan læse visionsplanen her

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for, at scenen bliver renoveret og kan tiltrække endnu flere gæster. Vi holdt dialogmøde i januar 2017 og spurgte: Hvordan gør vi det lettere at lave aktiviteter på scenen nu og for fremtiden? Og hvordan sørger vi for, at resten af København får øje på denne perle af et kultursted?

Vil du være med til at arbejde for, at Friluftsscenen får opmærksomhed, så kontakt sekretariatet og meld dig til gruppen, som vi foreløbig har kaldt ‘Friluftsscenens Venner’. Gruppen blev nedsat på dialogmøde 25. januar og mødes første gang i efteråret 2017. Se referatet fra mødet her

Brug Bellahøj Friluftsscene

Lokaludvalget ønsker, at der fortsat skal være liv og aktivitet på Bellahøj Friluftsscene og har støttet flere arrangementer på friluftsscenen med midler fra Bydelspuljen. For at gøre det mere attraktivt at afholde arrangementer på friluftsscenen, har lokaludvalget finansieret et elskab, der gør det muligt for alle at få gratis adgang til strøm, så du kun skal betale for strømforbruget.

Inden du kan holde et arrangement, skal der søges tilladelse hos Københavns Kommune, og det kan man gøre her.

El-skabet er opsat bag scenen og giver arrangementsarrangører billig adgang til strøm. Skabet er brugerdrevet, så man betaler for sit forbrug. Når du har fået kommunens tilladelse til dit arrangement, kan du kontakte KulturNord ved Jan Lindboe på tlf. 30334673 for nøgleudlevering.

Har du forslag til, hvad der skal ske på Bellahøj Friluftsscene, kan du henvende dig til lokaludvalgssekretariatet på tlf. 38 81 10 49 eller skrive en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Mere information

Video: Bellahøj Friluftsscene – et magisk rum

Visionsplan for Bellahøj Friluftsscene

Referat fra dialogmøde om Bellahøj Friluftsscene, januar 2017

Søg tilladelse til at bruge Bellahøj Friluftsscene

Lej et telt der er specialsyet til scenen hos Cirkus Panik

Mere om Bydelspuljen, hvor der kan søges om støtte til aktiviteter, bl.a. på Bellahøj Friluftsscene

Mere om Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2017, hvor Bellahøj Friluftsscene indgår 

Læs to historier fra Bydelsguide 2017:

  1.    Mød Friluftsscenens kreative kræfter
  2.    Lokal perle kombinerer natur og kultur
Skriv en kommentar

X